Stichting Mariënburgfonds

Toegekende projecten

Onderstaand is een overzicht van toegekende projecten

2020: € 64.599

Edukans: World Teacher 2019
PKN: leskatern bij verhalenbundel Wat geloof je eigenlijk (Karel Eykman)
Vonkt

2019: 63.000,00

Unie/NZV voor onderzoek naar ontwikkeling methodiek VO
Vonkt
Kristlike Fryske Folksbibliotheek: útjefte Bernebibel
Stichting Landelijke IKOS: ontwikkeling methodiek Kom in de Kring 

2018: € 49.850

Edukans: project World Teacher
Vonkt Leeuwarden: ondersteuning levensbeschouwing
IKOS onderzoek ontwikkeling methodiek
Kloosterweekend PCBO Tytsjerkseradiel
Kloosterweekend CBO Meilân

2017: € 72.960

Kloosterweekend PCBO Tytsjerkseradiel
Kloosterweekend CBO Meilân
Stenden: workshop
Stenden: muziekdidactiek
Knowledge for Children
Centrum voor Levensbeschouwing

2016: € 92.376

Centrum voor Levensbeschouwing
Knowledge for Children: Green Valey School
Edukans: World Teacher
Beautifull Kids Namibië

2015: € 82.450

Centrum voor Levensbeschouwing
YFKE Lieteboek
Verus: Van wie is de school
Beautiful kids Namibië
Edukans Onderwijsexpeditie
Christelijke Schoolgemeenschap Gaasterland project Handel en Wandel

2014: € 87.695

Edukans onderwijsexpeditie
Stichting Wereld ouders: 250 schooluniformen Mexico
Stichting Palludara: identiteitsdag personeel
Centrum voor Levensbeschouwing

2013: € 85.000

Centrum voor Levensbeschouwing

2012: € 7.000

Edukans onderwijsprojecten

2011: € 103.000

Besturenraad onderzoek schoolconcept
KFFB Bernebibel
CVL ost Infodiensten
CVL div projecten 2011 2012

2010: € 51.300

Centrum LV, assessm.identit.ontwikk.
Centrum LV onderst.informatiedienst
Prot Gem Workum, boek Gertrudiskerk

2009: € 38.300

Tarissing, 100 jr Chr Ond Oudehaske
Studentenpastoraat Leeuwarden
Centrum Levensbesschouwing, documentatiecentrum
Hasperschool Akkrum, identiteitscursus
Achtkarspelen, boek monumentale kerken

2008: € 49.250

De Muynck, dissertatie
St. Joure/Lanjaral do Jari
Centrum Levensbeschouwing, documentatiecentrum
Kr. Frysk Selskip
Ionabundel
Lieten Taizé
Studentenpastoraat Leeuwarden

2007: € 35.000

Centrum Levensbesch. Levobieb
Edukans, Onderwijs Expeditie
Studentenpastoraat Leeuwarden

2006: € 35.000

StudentenPastoraat Leeuwarden
Centrum Levensbeschouwing
Unie NZV Pabohandboek
StudentenPastoraat Leeuwarden
Unie NZV Pabohandboek
St. Joure/Lanjaral do Jari
Berttram, bijdrage proefschrift

2005: € 29.076

Studenten Pastoraat L’den (slot)
St.Joure/Laranjal do Jari
Levob
2004: € 50.608
Centrum voor Levensbschouwing
Identiteitsproject ‘Eigen Gezicht’
CHN Mattheus Passion
Fryske Akademy, proefschrift afronding
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2004)

2003: € 26.418

CHN Mattheus Passion
EduKans
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2003)
De Bron, cd-project Mattheus Passion

2002: € 14.213

CHN Mattheus Passion
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2002)
KFFB
Hendrik Pierson Leerstoel

2001: € 24.959

St. Ninos Sancarlenos
MIP project 2 scholen
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2001)

2000: € 42.109

Ondersteuning Identiteitsproject PC primair onderwijs
Studenten Pastoraat Leeuwarden (1999)
Studenten Pastoraat Leeuwarden (2000)
LEVO studiemiddag godsdienstonderwijs
CHN Bachproject Johannes passion
CD-project St.Liturgie Oec. Vieringen