Stichting Mariënburgfonds

Bijzondere busrit

De bijzondere busreis wil schoolteams uit hun normale overlegstructuur halen door heel iets anders te doen. Deze bijzondere busreis is met name bedoeld om aandacht te geven aan de identiteit van de school en hoe de docenten/leerkrachten dat beleven en hoe ze daar vorm en inhoud aan kunnen/willen geven. Het proces leidt vaak tot diepgaande gesprekken die verhelderend zijn voor de docent/leerkracht en voor het gehele team van een school. 

Het bestuur is enthousiast over deze vernieuwende aanpak om teams van scholen op deze manier te ondersteunen om na te denken over de brede identiteit van de school. Het Mariënburgfonds is bereid financieel bij te dragen in de kosten. Daarvoor moet een aanvraag worden gedaan middels het aanvraagformulier. De maximale vergoeding is maximaal 50% van de kosten. De aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord op de website. De aanvrager verklaart zich bereid om na afloop een evaluatie met behulp van Format verslag van De Bijzondere Busrit te sturen aan het bestuur van stichting Mariënburgfonds