Stichting Mariënburgfonds

Stichting Mariënburgfonds ondersteunt Christelijk Onderwijs

leeuwarden z46De stichting Mariënburgfonds is opgericht in 1998.

Het Mariënburgfonds ondersteunt identiteitsgebonden projecten ten behoeve van het Christelijk onderwijs.
De tot haar beschikking staande financiële middelen worden ingezet voor dat doel.

Aanvragen kunnen worden ingediend door of namens natuurlijke personen of rechtspersonen die op enigerlei wijze de belangen van Christelijk onderwijs voorstaan.

U kunt een aanvraag indienen middels het aanvraagformulier met een inhoudelijke en financiële onderbouwing en voorzien van de benodige stukken.

 

Klik hier voor een overzicht van reeds toegekende projecten.